အိုဇုန်းလွှာ

  • Oxygen Generator Ozone

    အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သူအိုဇုန်းလွှာ

    Ozone မီးစက်များတွင် AngelBiss အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုဖြေရှင်းချက်။ AngelBiss အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်အောက်စီဂျင်ကို ozone generator သို့အောက်ပါအတိုင်း ozone သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ အိုဇုန်းလွှာသည်ပိုးသတ်ခြင်း၊ အနံ့ဖယ်ရှားခြင်း၊ အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရေသန့်စင်ခြင်းတို့တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။