ဖြစ်ရပ်များ

  • post အချိန်: 09-22-2020

    site အသစ်စက်ရုံတိုးချဲ့ခြင်း ၁။ site အသစ်စက်ရုံအသစ်တိုးချဲ့ခြင်းစတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ AngelBiss သည်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖန်တီးရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ ၃၂ နှစ်ကြာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီး၊ဆက်ဖတ်ရန် »